Skip to content
SERVEIS

Qualitat i seguretat

Seguretat alimentària

La seguretat alimentària en l’enginyeria agroalimentària es refereix a la implementació de mesures i pràctiques que garanteixen la innocuïtat i qualitat dels productes alimentaris al llarg de tota la cadena de producció, des de la matèria primera fins al consumidor final. Això inclou la identificació i control de riscos biològics, químics i físics que puguin comprometre la seguretat dels aliments, la implementació de sistemes de gestió de la qualitat i seguretat alimentària, l’avaluació i control de proveïdors i la verificació i validació dels processos productius.

 1. Identificar i avaluar els perills que poden afectar la seguretat alimentària.
 2. Establir programes i sistemes de control de qualitat i seguretat alimentària.
 3. Implementar mesures de prevenció, control i correcció per a garantir la qualitat i innocuïtat dels aliments.
 4. Verificar i validar els processos productius per a assegurar que es compleixen els requisits de qualitat i innocuïtat.
 5. Realitzar auditories i avaluacions de proveïdors i proveir capacitació als empleats en temes de seguretat alimentària.
 6. Implementar sistemes de traçabilitat i etiquetatge adequats per a assegurar la traçabilitat dels aliments.
 7. Realitzar proves i anàlisis de laboratori per a verificar la qualitat i innocuïtat dels aliments.
 8. Participar en la recerca i desenvolupament de nous productes i tecnologies relacionades amb la seguretat alimentària.
 9. Actualitzar i mantenir registres i documentació adequats per a demostrar la conformitat amb les normes i regulacions de seguretat alimentària.
 10. Assegurar el compliment de les normatives legals i de les polítiques internes de l’empresa en matèria de seguretat alimentària.

Certificacions

Existeixen nombroses certificacions rellevants dins de l’enginyeria agroalimentària, des d’Anna Vilar us volem presentar algunes de les més importants:

És una norma internacional que estableix els sistemes de gestió de processos.

És un estàndard reconegut mundialment que s’utilitza per a avaluar als proveïdors de productes alimentosos.

És una norma reconeguda internacionalment per a la certificació de productes.

Sistemes de qualitat

Els sistemes de qualitat en l’enginyeria agroalimentària són eines i metodologies utilitzades per a garantir que els productes i serveis alimentaris compleixen amb els estàndards i normatives de qualitat, seguretat i legalitat establerts. Aquests sistemes inclouen la implementació de bones pràctiques d’higiene, la gestió de riscos alimentaris, el control de qualitat en el procés de producció, la traçabilitat dels productes, l’avaluació de proveïdors i la millora contínua del sistema de gestió de qualitat. A més, la implementació d’un sistema de qualitat en l’empresa pot contribuir a augmentar la satisfacció del client i millorar la competitivitat en el mercat.

 1. ISO 9001
 2. ISO 14001
 3. ISO 22000
 4. ISO 17025
 5. BRC
 6. IFS
 7. Q DE CALIDAD TURÍSTICA
 8. GLOBAL GAP

Registre sanitari

El registre sanitari en l’enginyeria agroalimentària és un tràmit administratiu que s’ha de realitzar per a obtenir l’autorització necessària per a la comercialització d’aliments, begudes i altres productes relacionats amb l’alimentació. L’empresa que desitja obtenir el registre sanitari ha de complir amb una sèrie de requisits i normatives quant a higiene, seguretat alimentària, etiquetatge i traçabilitat dels productes. A més, s’ha de comptar amb un responsable tècnic que s’encarregui de garantir la qualitat i seguretat dels productes sanitaris.

T'interessa algun d'aquests serveis?

"*" indicates required fields

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!