Skip to content
SERVEIS

Documentació i normativa

Gestió documental

L’enginyeria agroalimentària exerceix diverses funcions importants en la gestió documental dins de l’àmbit de la indústria agroalimentària. Algunes de les funcions més rellevants són:

Els enginyers agroalimentaris s’encarreguen de gestionar i organitzar la documentació relacionada amb els processos productius, la qualitat, la seguretat alimentària i altres aspectes rellevants. Això implica establir un sistema d’arxiu eficient i mantenir els documents actualitzats i accessibles.

Els enginyers agroalimentaris són responsables d’elaborar procediments documentats que descriguin les operacions i els protocols a seguir en diferents àrees, com la producció, el control de qualitat, la gestió ambiental, entre altres. Aquests procediments documentats serveixen com a guies per a assegurar la consistència i el compliment dels estàndards establerts.

L’enginyeria agroalimentària s’encarrega d’assegurar que tots els documents i registres compleixin amb les normatives i regulacions aplicables en la indústria agroalimentària. Això inclou la identificació, revisió i actualització dels documents per a assegurar el compliment legal i mantenir la traçabilitat dels productes i processos.

Els enginyers agroalimentaris gestionen els processos de control de versions i canvis en la documentació, assegurant que es mantingui la integritat i la coherència dels documents al llarg del temps. Això implica revisar i aprovar canvis, mantenir registres de versions anteriors i comunicar adequadament qualsevol actualització als involucrats.

L’enginyeria agroalimentària juga un paper clau en la gestió documental, garantint l’organització, la conformitat normativa i la disponibilitat de la documentació necessària per a l’adequat funcionament de la indústria agroalimentària.

Fitxes tècniques

L’enginyeria agroalimentària té un paper fonamental en l’elaboració de fitxes tècniques de productes alimentaris. Aquestes fitxes tècniques contenen informació detallada sobre les característiques nutricionals, composició, conservació i altres especificacions importants dels productes alimentaris. Els enginyers agroalimentaris són responsables de l’elaboració d’aquestes fitxes tècniques, assegurant que siguin precises, completes i estiguin en compliment amb les regulacions i normatives de la indústria alimentària. A més, també poden realitzar proves de qualitat i anàlisi de laboratori per a garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels productes.

Etiquetatge

L’enginyeria agroalimentària té un paper important en l’etiquetatge de productes, ja que s’encarrega de garantir que es compleixin totes les normatives legals i es proporcionin les informacions necessàries als consumidors. Algunes de les funcions més importants són:

Verificació de la informació que s’inclou en l’etiqueta, com el nom del producte, ingredients, al·lergògens, dates de caducitat i de consum preferent, informació nutricional, entre altres.

Comprovar que l’etiquetatge compleix amb la normativa vigent, com el Reglament d’Etiquetatge d’Aliments, la Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició, i altres normes específiques aplicables a cada producte.

Assessorar les empreses alimentàries sobre com elaborar i presentar l’etiquetatge dels seus productes de manera adequada, clara i comprensible per al consumidor.

Realitzar auditories i controls periòdics per a assegurar que es compleix amb la normativa i que la informació de l’etiquetatge és correcta i actualitzada.

T'interessa algun d'aquests serveis?

"*" indicates required fields

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!